Design is a funny word.

Peter Vanooteghem behaalde op nationaal en internationaal niveau meerdere grote onderscheidingen met zijn ontwerpen en inrichtingen.
Vanooteghem Interieurarchitecten staat voor een stimulerende samenwerking tussen binnenhuisarchitecten met een uitgesproken visie op teamwerk: elk teamlid ontwerpt en begeleidt een project van start tot oplevering, teamleden staan niet ten dienste van Peter als architect, maar van het project waar ze met hart en ziel bij betrokken zijn.
Kies voor een team van designers en interieurarchitecten die een ander, warm en uitnodigend licht werpen op ruimtebeleving.

Peter Vanooteghem

Interieurarchitect